Thursday, August 27, 2015

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ
УЛСЫН НӨӨЦИЙН САЛБАРТ БОРЛУУЛАГДАЖ БУЙ 
БАРАА МАТЕРИАЛ


1. Өвс  - 4200, 4500 төгрөг

         2. Хивэг  / 25 кг /- 10834 төгрөг

                       Ажлын цагийн хуваарь:

                                                           Өглөө  ажлын цаг 08.00 - 12.00

                                                           Цайны цаг 12.00 - 13.00
                                                           
                                                           Өдөр ажлын цаг  13.00-17.00

  Эрхэм хэрэглэгч та  бараа материал авахдаа :
1.  Бараа материал гаргах зөвшөөрлийн хуудсыг салбарын дарга, бичиг хэргээс бичүүлэн авна
2.  Няравт бараа материалын мөнгийг тушаана.
3. Зөвшөөрлийн бичгийг харуулд хураалган тээврийн хэрэгслийн галын аюулгүй байдлыг         ханган  орж,  агуулахаас бараа материалаа няраваас хүлээн авна.

Thursday, June 18, 2015


                                               6-р сарын хүсэлт баталгаа

Wednesday, June 10, 2015

                                                          5-р сарын хүсэлт, баталгаа
                                                          4-р сарын хүсэлт баталгаа
                                            3-р сарын хүсэлт баталгаа